DEPO ODA büyüklüklerimiz farklı olduğundan her boyutta oda için farklı meblağlarda sigortalama yapılmakta olup sigorta meblağı teklif esnasında müşteriye bildirilmektedir. Sigortasız depolama yapılmamaktadır. Teklif edilen sigorta miktarı depolama sözleşmesi üzerine de yazılarak karşılıklı imza altına alınmış olur.