Tüm araçlarımız özmal, tüm personelimiz de maaşlı personel olduğundan taşeron ya da işçi pazarlarından toplanmış personelle çalışmıyoruz.